پرفورمنس‌آرت تن‌و‌تن

دو کوله‌گرد (Backpacker)، زنجیری خیالی را دور مرزهای ایران کشیدند و به دیرزیست‌ترین درخت‌ها بستند.

گالری
پرفورمنس آرت

پرفورمنس آرت ؛ هنر زنده

پرفورمنس آرت هنر زنده نیز نامیده می‌شود. هنراجرا گونه‌ای پیوند بین هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی است. با جزییات این هنر همراه تن و‌تن بمانید.

بخوانید »